Niemcy oszczędzają tworzywa sztuczne

DSC_0405

Z badań przeprowadzonych przez niemieckie stowarzyszenie GVM wynika, iż zużycie foliówek w Niemczech jest wyjątkowo niskie w porównaniu z resztą Europy. Co więcej, są one często używane ponownie oraz utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska.
W 2012 roku na rynek niemiecki trafiło 6 mld toreb z tworzyw sztucznych, co daje ogólną masę 86 tys. ton lub 76 sztuk foliówek na jednego mieszkańca rocznie. Zdaniem ekspertów, te liczby są znacząco niższe od średniej europejskiej, która wynosi 198 sztuk toreb z tworzyw na mieszkańca rocznie.

Raport wskazuje, iż torby z tworzyw stanowią 3 proc. całkowitego zużycia opakowań z tworzyw sztucznych oraz 0,17 proc. odpadów komunalnych. Zdaniem analityków GVM nie zachodzi zatem ścisły związek między ilością wprowadzonych na rynek toreb a ilością odpadów. Ponadto tworzywowe torby są w Niemczech na ogół używane w odpowiedzialny sposób. Zgodnie z raportem, 48 proc. wszystkich toreb jest wykorzystywanych ponownie. Wielokrotne używanie toreb deklaruje przy tym 72 proc. odbiorców końcowych. Zaledwie 11 proc. produktów spożywczych i chemii gospodarczej pakowanych jest w sklepach w foliówki używane po raz pierwszy. Jednym z powodów takich zachowań konsumentów są wprowadzone już od dawna opłaty za tzw. jednorazówki. Ponadto handlowcy posiadają w swojej ofercie alternatywne torby wykonane z bawełny bądź torby non-woven.

Studium GVM wskazuje, iż sugerowane przez UE interwencje – jak np. proponowany zakaz stosowania toreb o grubości poniżej 50 μm, spośród których wiele można by wykorzystywać ponownie – są niepotrzebne i niekonstruktywne. Efektem mogłoby być bowiem proste przejście konsumentów do stosowania grubszych toreb. Zresztą torby z tworzyw sztucznych nie są w rzeczywistości zagrożeniem dla środowiska w Niemczech, gdzie 99 proc. jest poddawana recyklingowi.

– Niemiecki system zbiórki i recyklingu opakowań zapewnia, iż torby z tworzyw sztucznych nie będą szpecić krajobrazu, lecz są sortowane i używane w recyklingu mechanicznym lub odzysku energii – komentuje Dr. Jürgen Bruder, menedżer stowarzyszenia branżowego Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. – Ze względu na funkcjonowanie tak doskonałego systemu gospodarowania odpadami nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań na terenie Niemiec.

W listopadzie Komisja Europejska przyjęła propozycję regulacji nakładającej na państwa członkowskie UE konieczność ograniczenia zużycia lekkich toreb z tworzyw sztucznych.

Dodaj komentarz