Rośnie popyt na opakowania do żywności

freshfood_pack

Zdaniem analityków agencji Freedonia, światowe zapotrzebowanie na opakowania do żywności będzie rosło w ciągu najbliższych lat o 4,5 proc. rocznie, a wartość rynku wyniesie w 2017 roku 139 mld dol. Te prognozy oznaczają, iż po wywołanej kryzysem stagnacji z roku 2012 rynek stopniowo wychodzi z recesji.
Do głównych trendów w rozwoju branży opakowań należą według ekspertów: rosnący wzrost zużycia pojemników na żywność przez klasę średnią w krajach rozwijających się, wciąż dominujący udział opakowań z tworzyw sztucznych oraz rosnąca konkurencja ze strony opakowań kartonowych, westernizacja światowej branży spożywczej oraz zmiana nawyków konsumentów oraz coraz częstszy wybór przez konsumentów żywności mrożonej i wysoko przetworzonej.

Na wyniki całej branży będzie mocno wpływał przewidywany wysoki wzrost rynku torebek – ma on wynieść 5 proc. w skali roku. Choć rynkowy udział sztywnych pojemników z tworzyw sztucznych wciąż będzie rosnąć, to zauważalny będzie także – po okresie stagnacji – wzrost udziału opakowań kartonowych. Za ten wzrost odpowiadać będzie malejąca waga opakowań, produkcja przy użyciu materiałów z recyklingu oraz trendy konsumenckie i regulacje prawne.

Szybka urbanizacja w wielu krajach rozwijających się wytworzyła nową klasę konsumentów skupionych na karierze i wzroście dochodów. Wiąże się to ze zmianą nawyków konsumenckich – odejścia od żywności niepakowanej i codziennego gotowania w stronę kupna gotowych produktów pakowanych. Najlepszym tego dowodem jest dwucyfrowy wzrost zapotrzebowania na opakowania do żywności w Chinach oraz ponad 6-procentowy wzrost w innych rejonach Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zauważalny jest zwiększony udział w rynku mniejszych opakowań wielu produktów, jak np. mąka, produkty zbożowe, oleje, masło, margaryna, sery, zupy i dania gotowe. Jest to efekt postępującej westernizacji światowego rynku oraz oczekiwań konsumentów dotyczących wygody i oszczędności czasu. Rozwój sieci wielkich supermarketów w krajach rozwijających się będzie zwiększać popyt na opakowania tak przygotowanych produktów. Statystki pokazują jednocześnie zmniejszone zainteresowanie konsumentów kupnem surowego mięsa czy ryżu i produktów zbożowych w luźnej postaci; zdaniem analityków, także lokalne targowiska będą coraz bardziej pustoszeć.

Dodaj komentarz